ŠTARTOVÁ LISTINA

Štartová listina bude aktualizovaná priebežne a len v pracovných dňoch. Nachádzajú sa na nej bežci Košice Night Run 2018, ktorí uhradili registračný poplatok / štartovné / v plnej výške. Štartové číslo bude pridelené účastníkom až pri prezentácii pretekárov.

Import platieb: 07.09.2018 11.30

Poradové číslo / Number Meno pretekára / Name Dĺžka trate Kategória / Category