Rádio Košice Mesto Košice Supermarkety Fresh Plus Letisko Košice Elkem KPK Reklama EXIsport
REGISTRÁCIA

Registrácia bežcov v rámci podujatia Košice Night Run prebieha on-line od 25.05.2017 do 01.09.2017 (vrátane). Prípadne do termínu, v ktorom bude organizátor nútený registráciu z kapacitných obmedzení podujatia uzavrieť.

Na mieste prezentácie bežcov registrácia prebieha od 30.08.2017 - 01.09.2017. Čas a miesto prezentácie nájdete v sekcii Dôležité informácie.


Bežať môžeš ako jednotlivec, alebo môžeš pri registrácii prizvať aj svojich kolegov a priateľov a vytvoriť s nimi tím. Po registrácii Ti príde emailom potvrdenie, ktoré bude obsahovať aj registračné číslo. To využiješ pri platení štartovného (viď časť štartovné poplatky) - registračné číslo je zároveň variabilným symbolom pre platbu. Po pripísaní platby štartovného na účet organizátora sa Tvoje meno objaví na štartovej listine a taktiež Ti zašleme potvrdenie e-mailom.

ŠTARTOVNÉ KOŠICE NIGHT RUN 2017

Štartovný poplatok
POZOR! Jeho výška je závislá od dátumu platby / pripísania platby na účet príjemcu!
  • do 08.06.2017 vo výške 15,- €
  • do 17.08.2017 vo výške 17,- €
  • do 01.09.2017 vo výške 20,- €
Zaplatené štartovné sa späť nevracia.
Štartovné je možné presunúť na ďalší ročník iba po predložení lekárskej správy najneskôr 5 dní pred štartom podujatia! Prevod zaplateného štartovného na iného účastníka je možný najneskôr do 30.08.2017 za jednorázový poplatok 5 €.

MOŽNOSTI PLATENIA ŠTARTOVNÉHO

Bankový účet: TATRA BANKA, a.s.,
číslo účtu: 2920891706/1100,
IBAN: SK30 1100 0000 0029 2089 1706

VARIABILNÝ SYMBOL: VAŠE REGISTRAČNÉ ČÍSLO, získané pri registrácii
Účel platby / informácia pre príjemcu: napísať meno, priezvisko


Upozornenie: Nie je možné hradiť platbu "hromadne" za viacerých pretekárov! Každý pretekár má pridelené svoje špecifické registračné číslo, ktoré sa využije pri párovaní platby systémom. Pri "hromadnej platbe" za viacerých pretekárov párovanie platby nie je možné, takto uhradený registračný poplatok nebude akceptovaný!

Pri platbe prevodom na bankový účet počas týždňa konania podujatia si prineste so sebou na prezentáciu potvrdenie o platbe. Vyhnete sa tak prípadným komplikáciám s priradením platby k prihláške.

NEAKCEPTUJEME PLATBY HRADENÉ POŠTOVOU POUKÁŽKOU!
Z dôvodu častých problémov s identifikáciou platieb prostredníctvom Slovenskej pošty.

SPÔSOBY PLATENIA ŠTARTOVNÉHO
  • bankovým prevodom ( viď upozornenia a usmernenia k platbám vyššie)
  • platba v hotovosti pri "oneskorenej" registrácii
    ( platí len pre osobné registrácie na mieste prezentácie pretekárov )