ŠTARTOVÁ LISTINA

Štartová listina bude aktualizovaná priebežne a len v pracovných dňoch. Nachádzať sa na nej budú bežci Košice Night Run 2023, ktorí uhradili registračný poplatok / štartovné / v plnej výške. Štartové číslo bude pridelené účastníkom behu až pri prezentácii pretekárov.